Zorgverzekering in 2022

Werkgeversvereniging Owase (WVO) en Zilveren Kruis hebben afspraken gemaakt over de zorgverzekering voor de periode 2021 tot en met 2023. Een groot aantal werknemers maakt hier al gebruik van.
Deze afspraken hebben betrekking op maximale kortingen op de premie én op aantrekkelijke extra vergoedingen in het aanvullende verzekeringspakket.

Onlangs werden de premies voor 2022 bekend: de stijging in de basispremie blijft beperkt tot ongeveer 3 euro per maand. De premies van aanvullende verzekeringen blijven nagenoeg gelijk

Voordelen van het pakket
Met Zilveren Kruis zijn wij de volgende voordelen op de zorgverzekering overeengekomen:
• 5% korting op de basisverzekering (dit is de maximaal toegestane wettelijke korting)
• 15% korting op alle aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen
• De garantie voor de komende drie jaren dat voor alle aanvullende verzekeringen er een maximum premiestijging wordt gevolgd, een zogenoemde premiebeheersclausule
• Uitbreiding van de dekking in de aanvullende verzekeringen (Aanvullend Industrie, zie hierna).

Uitbreiding aanvullende zorgverzekering van Zilveren Kruis bij OWASE
Zilveren Kruis heeft de reguliere aanvullende verzekering voor alle OWASE-medewerkers uitgebreid met een groot aantal extra vergoedingen. Vergoedingen die passen bij de fysieke en mentale uitdagingen waar je in je werk mee te maken krijgt. En die je helpen je gezonder te voelen. Zoals extra fysiotherapie, een slaapbril voor betere rust, online psychische zorg, dieetadvisering, extra dekking voor beeldschermwerk en nog veel meer. Bekijk alle vergoedingen op www.zk.nl/owase.

Hoe uitgebreid je aanvullend verzekerd wilt zijn, bepaal je zelf: 1, 2, 3 of 4 sterren. Hoe meer sterren, hoe uitgebreider de vergoedingen. Ook meeverzekerde gezinsleden profiteren van dit aanbod. Bij Zilveren Kruis zijn kinderen tot 18 jaar meeverzekerd op dezelfde hoogste aanvullende verzekering van de ouder(s). Voor kinderen tot 18 jaar wordt geen premie betaald

Werkgeversbijdrage
Daarnaast hebben wij in de OWASE-CAO de afspraak gemaakt dat je recht hebt op een bruto werkgeversbijdrage van € 15,00 per maand als je een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten bij Zilveren Kruis of een andere zorgverzekeraar.

Hoe verder?
Iedereen die nu al verzekerd is bij Zilveren Kruis heeft in november het aanbod voor 2022 ontvangen. Je bekijkt ze in Mijn Zilveren Kruis.

Als je in 2021 niet verzekerd was bij Zilveren Kruis, dan kun je per 1 januari 2022 alsnog overstappen. Op www.zk.nl/owase kun je bekijken welke zorgverzekering van Zilveren Kruis het beste bij je past en hoeveel premie je daarvoor betaalt. Je vindt er ook alle informatie over de vergoedingen.
Als je overstapt naar Zilveren Kruis zeggen zij je huidige zorgverzekering voor je op als je je uiterlijk 31 december 2021 aanmeldt.

Het staat je overigens vrij om bij een andere verzekeraar een zorgverzekering af te sluiten. De collectiviteitskorting en de andere overeengekomen voordelen zijn dan echter niet van toepassing