Zorgverzekering in 2021

Werkgeversvereniging Owase (WVO) en Zilveren Kruis hebben nieuwe afspraken gemaakt over de zorgverzekering voor de periode 2021 tot en met 2023. Deze afspraken hebben betrekking op maximale kortingen op de premie én op een verdere uitbreiding van de vergoedingen in het aanvullende verzekeringspakket.

Voordelen van het pakket
Met Zilveren Kruis zijn wij voor de komende drie jaren (2021-2023) de volgende voordelen op de zorgverzekering overeengekomen:
• 5% korting op de basisverzekering (dit is de maximaal toegestane wettelijke korting)
• 15% korting op alle aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen
• De garantie voor de komende drie jaren dat voor alle aanvullende er een maximum premiestijging wordt gevolgd, een zogenoemde premiebeheersclausule
• Uitbreiding van de dekking in de aanvullende verzekeringen (Aanvullend Industrie, zie hierna).

Uitbreiding aanvullende zorgverzekering van Zilveren Kruis bij OWASE
Zilveren Kruis heeft de reguliere aanvullende verzekering voor alle OWASE-medewerkers uitgebreid met een groot aantal extra vergoedingen. Vergoedingen die passen bij de fysieke en mentale uitdagingen waar je in je werk mee te maken krijgt. En die je helpen je gezonder te voelen. Zoals extra fysiotherapie, een slaapbril voor betere rust, online psychische zorg en een online training omgaan met agressie. Bekijk alle vergoedingen op www.zk.nl/owase.

Hoe uitgebreid je aanvullend verzekerd wilt zijn, bepaal je zelf: 1, 2, 3 of 4 sterren. Hoe meer sterren, hoe uitgebreider de vergoedingen. Ook meeverzekerde gezinsleden profiteren van dit aanbod. Bij Zilveren Kruis zijn kinderen tot 18 jaar meeverzekerd met dezelfde hoogste aanvullende verzekering van de ouder(s). Voor kinderen tot 18 jaar wordt geen premie betaald

Werkgeversbijdrage
Daarnaast hebben wij in de OWASE-CAO de afspraak gemaakt dat je recht hebt op een bruto werkgeversbijdrage van € 15,00 per maand als je een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten bij
Zilveren Kruis of een andere zorgverzekeraar.

Hoe verder?
Iedereen die nu al verzekerd is bij Zilveren Kruis heeft in november het aanbod voor 2021 ontvangen.
Je bekijkt ze in Mijn Zilveren Kruis.

Ook als je in 2020 niet verzekerd was bij Zilveren Kruis, kun je dat in 2021 wel doen. Op www.zk.nl/owase kun je bekijken welke zorgverzekering van Zilveren Kruis het beste bij je past en hoeveel premie je daarvoor betaalt. Je vindt er ook alle informatie over de vergoedingen.
Als je overstapt naar Zilveren Kruis zeggen zij je huidige zorgverzekering voor je op als je je uiterlijk 31 december 2020 aanmeldt.

Het staat je overigens vrij om bij een andere verzekeraar een zorgverzekering af te sluiten. De collectiviteitskorting en de andere overeengekomen voordelen zijn dan echter niet van toepassing