Wavin Old

In 1995 is de vereniging “Wavin Old” officieel opgericht.

In de officiële statuten staat dat de vereniging ten doel heeft, het in stand houden en bevorderen van contacten tussen haar leden middels het organiseren van bijeenkomsten teneinde elkaar op gezellige wijze te ontmoeten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen door vertegenwoordiging in het bestuur en in het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds OWASE en het onderhouden van contacten met genoemde Stichting.

Leden van de vereniging kunnen zijn personen, die een uitkering ontvangen via Stichting Pensioenfonds OWASE.

Men kan lid worden door zich aan te melden bij Dion Pensioenbureau in Hardenberg. Voor het aanmelden dient gebruik gemaakt te worden van het aanmeldingsformulier:
Aanmeldingsformulier Wavin Old

Opzegging van het lidmaatschap kan bij hetzelfde pensioenbureau of bij het secretariaat van Wavin Old.

De contributie is Euro 2,50 per maand.

Het bestuur van Wavin Old organiseert jaarlijks een reünie in de Evenementenhal in Hardenberg (toegankelijk voor leden van Wavin Old en hun partner) en geeft samen met de redactie de Wavin Old nieuwsbrief uit die drie keer per jaar verschijnt.

Secretariaat
D. Muis
T: 0523-264458
E: dirk.muis52@gmail.com

Wavin Old nieuws