Wavin Old

In 1995 is de vereniging “Wavin Old” officieel opgericht.

In de officiële statuten staat dat de vereniging ten doel heeft, het in stand houden en bevorderen van contacten tussen haar leden middels het organiseren van bijeenkomsten teneinde elkaar op gezellige wijze te ontmoeten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen door vertegenwoordiging in het bestuur en in het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds OWASE en het onderhouden van contacten met genoemde Stichting.

Leden van de vereniging kunnen zijn personen, die een uitkering ontvangen via Stichting Pensioenfonds OWASE.

Men kan lid worden door zich aan te melden bij Dion Pensioenbureau in Hardenberg. Opzegging van het lidmaatschap kan bij hetzelfde pensioenbureau of bij het secretariaat van Wavin Old.

De contributie is Euro 2,50 per maand.

Het bestuur van Wavin Old organiseert jaarlijks een reünie in de Evenementenhal in Hardenberg (toegankelijk voor leden van Wavin Old en hun partner) en geeft samen met de redactie de Wavin Old nieuwsbrief uit die drie keer per jaar verschijnt.

Secretariaat
J. de Vries
T: 0528 356976

Wavin Old nieuwsbrief
Nieuwsbrief mei 2020
Nieuwsbrief december 2019
Nieuwsbrief juli 2019
Nieuwsbrief april 2019
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief juli 2018
Nieuwsbrief april 2018
Nieuwsbrief december 2017
Nieuwsbrief juli 2017
Nieuwsbrief april 2017
Nieuwsbrief december 2016
Nieuwsbrief juli 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Nieuwsbrief december 2015
Nieuwsbrief juli 2015
Nieuwsbrief maart 2015
Nieuwsbrief december 2014
Nieuwsbrief juli 2014
Nieuwsbrief april 2014
Nieuwsbrief december 2013
Nieuwsbrief juli 2013
Nieuwsbrief maart 2013