Loonbeslag

Loonbeslag is beslag onder de werkgever op het loon dat de werkgever aan de werknemer verschuldigd is. Er kunnen verschillende redenen zijn voor het leggen van loonbeslag:

  • Loonbeslag door de fiscus
  • Loonbeslag door andere schuldeisers
  • Loonbeslag bij schulden van de werknemer aan de werkgever

Voor de verschillende soorten loonbeslag bestaat ook verschillende regelgeving.

Beslagvrije voet
Een gedeelte van het loon of de uitkering valt buiten het beslag en moet door de werkgever aan de werknemer worden betaald. Deze zogenoemde beslagvrije voet zorgt er voor dat de werknemer minimaal in zijn levensonderhoud kan blijven voorzien.

Via de rekentool kan de beslagvrije voet berekend en gecontroleerd worden.