Collectieve zorgverzekering

Jaarlijks evalueert de zorgverzekeringscommissie van de Owase bedrijven de voorwaarden en premies van onze zorgverzekering met Zilveren Kruis Achmea. Namens de WerkgeversVereniging Owase (WVO)-bedrijven is dit jaar aan een onafhankelijk makelaar, Aon/Hewitt, opdracht gegeven een vergelijkend onderzoek te doen naar het aanbod van een aantal grotere zorgverzekeraars.  Belangrijkste doel was na te gaan of het huidige aanbod van Zilveren Kruis Achmea voor de werknemers van de Owase-bedrijven nog steeds concurrerend is.

Onderzoek bewijst dat Zilveren Kruis Achmea het beste pakket biedt

Uit het vergelijkend onderzoek is gebleken dat het aanbod van Zilveren Kruis inderdaad het meest aantrekkelijk is. Voor de (oud)werknemers van WVO zijn voor de komende drie jaren de overeengekomen kortingen gegarandeerd. Bij WVO en de hieronder vallende bedrijven staat de gezondheid van onze medewerkers centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat Zilveren Kruis de partner is met wie wij ons gezondheidsbeleid het beste vorm kunnen geven.  Zilveren Kruis Achmea stelt hiervoor jaarlijks aan de WVO een (beperkt) gezondheidsbudget beschikbaar dat kan worden ingezet voor ons beleid op het gebied van gezondheid en vitaliteit.

Voordelen van het pakket

Met Zilveren Kruis Achmea zijn wij de volgende voordelen op de zorgverzekering overeengekomen:

  1. 10% korting op de basisverzekering (dit is de maximaal toegestane wettelijke korting)
  2. 15% korting op alle aanvullende verzekeringen
  3. 15% korting op de aanvullende tandartsverzekeringen
  4. De garantie voor de komende drie jaren dat voor alle aanvullende verzekeringen (dus inclusief tandarts) er een maximum premiestijging wordt gevolgd, een zogenoemde premiebeheersclausule
  5. Een persoonlijke zorgcoach; deze biedt ondersteuning met raad en daad in de complexe wereld van de zorg

Overige voordelen

  1. Introductie van de BasisPlusModule waarmee men zijn basisverzekering compleet kan maken
  2. U kunt uw zorgverzekeringszaken eenvoudig online regelen met Mijn Zilverenkruis

Werkgeversbijdrage

Neemt u deel aan de  collectieve verzekering dan ontvangt u als werknemer van uw werkgever bruto € 15,00 werkgeversbijdrage per maand. Voorwaarde daarbij is dat u als werknemer naast een basisverzekering een aanvullend pakket afneemt.

Tot slot

OWASE-werknemers die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis Achmea zijn eind november 2014 geïnformeerd over de nieuwe tarieven en voorwaarden voor 2015.

Uiteraard staat het medewerkers vrij om bij een andere verzekeraar een zorgverzekering af te sluiten. De collectiviteitkorting is dan echter niet van toepassing.

Voor meer informatie over de zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea en de collectiviteitkorting kunt u terecht op de speciale OWASE-website.