Collectieve zorgverzekering 2018

Onafhankelijk onderzoek

Jaarlijks evalueert de zorgverzekeringscommissie van de OWASE-bedrijven de voorwaarden en premies van onze zorgverzekering met Zilveren Kruis. Namens de Werkgeversvereniging OWASE (WVO) is dit jaar aan een onafhankelijk makelaar (Aon) opdracht gegeven een vergelijkend onderzoek te doen naar het aanbod van de grootste zorgverzekeraars. Belangrijkste doel was na te gaan of het huidige aanbod van Zilveren Kruis voor de werknemers van de OWASE-bedrijven nog steeds concurrerend is.

Zilveren Kruis heeft het beste aanbod zorgverzekering gedaan

Uit het vergelijkend onderzoek van Aon blijkt “dat het aanbod van Zilveren Kruis duidelijk op de 1e plaats staat”. Zilveren Kruis heeft van de 4 grootste zorgverzekeraars de beste prijsstelling voor de basisverzekering en de beste prijs/dekking voor de aanvullende verzekeringen. Verder is het aantal gecontracteerde ziekenhuizen van hetzelfde niveau als bij de andere zorgverzekeraars. Wel moet je hier goed naar kijken als je een budgetpolis wilt afsluiten. Voor deze verzekeringen zijn niet met alle ziekenhuizen afspraken gemaakt!

Uit het voorstel blijkt verder dat Zilveren Kruis de relatie met de werknemers van de OWASE-bedrijven graag wil voortzetten. Zo biedt Zilveren Kruis een speciale OWASE aanvullende verzekering met extra (gratis) dekkingen voor werknemers. Ook stelt zij jaarlijks een gezondheidsbudget beschikbaar aan de OWASE-bedrijven dat ingezet kan worden op het gebied van gezondheid en vitaliteit van ons allemaal.

Voordelen van het pakket

Met Zilveren Kruis zijn wij voor de komende drie jaren (2018-2020) de volgende voordelen op de zorgverzekering overeengekomen:

  1. 10% korting op de basisverzekering (dit is overigens de maximaal toegestane wettelijke korting)
  2. 15% korting op alle aanvullende verzekeringen, inclusief aanvullende tandartsverzekeringen
  3. De garantie voor de komende drie jaren dat voor alle aanvullende verzekeringen (dus inclusief tandarts) er een maximum premiestijging wordt gevolgd, een zogenoemde premiebeheersclausule
  4. Een speciale OWASE aanvullende verzekering met extra (gratis) dekkingen voor werknemers op het gebied van fysiotherapie, leefstijltraining, afvallen en zelfhulp bij psychische klachten. Deze extra vergoedingen krijg je als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten. De extra vergoedingen gelden overigens niet voor meeverzekerde gezinsleden.

Werkgeversbijdrage

Daarnaast hebben wij in de OWASE-CAO de afspraak gemaakt dat je recht hebt op een bruto werkgeversbijdrage van € 15,00 per maand als je een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten bij Zilveren Kruis of een andere zorgverzekeraar.

Hoe nu verder?

Bestaande verzekerden ontvangen van Zilveren Kruis één dezer dagen het aanbod voor 2018. Verder kan iedereen vanaf 20 november op www.zk.nl/owase bekijken welke zorgverzekering van Zilveren Kruis het beste bij je past en hoeveel premie je daarvoor betaalt. Je vindt daar ook alle informatie over de vergoedingen. Het collectiviteitsnummer van Werkgeversvereniging OWASE is 207550393.

Het staat je overigens vrij om bij een andere verzekeraar een zorgverzekering af te sluiten. De collectiviteitskorting en de andere overeengekomen voordelen zijn dan echter niet van toepassing.

Vragen?

Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem na ontvangst van je persoonlijke aanbiedingspakket dan contact op met de klantenservice van Zilveren Kruis op (071) 751 00 25 of kijk op www.zk.nl/owase.
Vanaf 20 november is deze link operationeel.