Collectieve ongevallenverzekering

Voor medewerkers van de OWASE-bedrijven is het mogelijk een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Hiermee zijn medewerkers en eventueel ook gezinsleden verzekerd, wat betekent dat er bij blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden als gevolg van een ongeval een uitkering zal plaatsvinden van een verzekerd bedrag.

Voor deze verzekering hebben de OWASE-bedrijven gunstige tarieven bedongen bij verzekeraar Hienfeld Assuradeuren. Voor meer informatie over de ongevallenverzekering en het aanmelden van verzekerden, zijn hieronder enkele documenten beschikbaar.