OWASE CAO

Alle werknemers die werkzaam zijn bij een bedrijf dat lid is van de WVO vallen onder de OWASE-CAO. In de OWASE-CAO staat welke arbeidsvoorwaarden voor hen van toepassing zijn. De WVO sluit met de vakbonden deze CAO af.

Als er een CAO moet worden afgesloten, benoemt de WVO een onderhandelingscommissie die voor de OWASE-bedrijven de onderhandelingen met de vakbonden voert.

De vakbonden die betrokken zijn bij de OWASE-CAO zijn CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en christennetwerk|gmv. De vakbonden worden vertegenwoordigd door een vakbondsbestuurder.

Hieronder treft u de CAO aan die geldt voor de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2022.

Acrobatreader2OWASE-CAO

Reparatie WW en WGA

Via een verzamel-cao zijn alle OWASE-medewerkers verzekerd voor reparatie van de in 2016 versoberde uitkeringen bij werkloosheid en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover treft u aan in de volgende brief.

Acrobatreader2Informatiebrief reparatie WW/WGA