ATV voor pensioen

Medewerkers die 21 jaar of ouder zijn en werkzaam zijn bij één van de OWASE-bedrijven bouwen pensioen op bij de stichting Pensioenfonds OWASE. Zij betalen derhalve maandelijks een pensioenpremie via het bruto salaris.

In het kader van de pensioenregeling biedt de OWASE-CAO de mogelijkheid om drie ATV-dagen per jaar uit te betalen. Op die manier kunnen medewerkers een deel van de betaalde pensioenpremie compenseren door vrije tijd in te leveren.

Een voorbeeld
Stel u hebt een maandloon van € 2.000,- bruto en u bent ouder dan 21 jaar. U betaalt een pensioenpremie van € 70,- per maand. De waarde van 3 ATV-dagen is € 299. Maandelijks is dit een bedrag van ca. € 25.

 

Geen ATV inleveren

Wel ATV inleveren

Brutoloon
Pensioenpremie
Uitbetaling 3 ATV-dagen

€ 2.000 +
€ 70 – 

€ 2.000 +
€ 70 –
€ 25 +

Totaal bruto

€ 1.930

€ 1.955

Gaat u er van uit dat u ongeveer 45% van het brutoloon kwijt bent aan sociale premies en loonheffing, dan bespaart u netto maandelijks ongeveer € 14 door het inleveren van drie ATV-dagen.

Wat moet u doen?

Bent u 21 jaar of ouder, dan wordt direct een pensioenpremie bij u ingehouden. U bouwt ook direct pensioen op bij het OWASE-pensioenfonds. Bent u nog geen 21 jaar, dan zal pensioenopbouw en premiebetaling starten in de maand waarin u 21 jaar wordt. U levert geen ATV-dagen in en betaalt de volledige pensioenpremie dus ui uw brutoloon.Wilt u drie ATV-dagen op jaarbasis inleveren en daarmee een deel van de pensioenpremie compenseren, vult u dan het formulier in dat u onderaan deze pagina kunt downloaden. Vervolgens levert u dit formulier in bij uw werkgever.

Wat als u geen recht op ATV hebt?

In sommige situaties kan het voor komen dat u geen recht op ATV hebt. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de vijfploegendienst. In dat geval hebt u de mogelijkheid om in plaats daarvan drie snipperdagen op jaarbasis in te leveren. Wilt u van die mogelijkheid gebruik maken, vult u dan ook het zelfde formulier in.

Hoe vaak kunt u uw keuze wijzigen?

U kunt jaarlijks terugkomen op een gemaakte keuze. Een nieuwe keuze gaat echter altijd in op 1 januari van enig jaar. In verband met het maken van de arbeidsroosters, dient u een nieuwe keuze echter voor 1 november van elk jaar door te geven.
Hierop bestaat één uitzondering: op het moment dat u in dienst treedt, gaat uw keuze in op het moment dat de eerste betaling plaatsvindt.

 Klik hier voor het mutatieformulier ATV voor pensioen.