Werkgevers Vereniging Owase

OWASE is een samenwerkingsverband tussen een aantal bedrijven. De OWASE-bedrijven werken samen op het gebied van personeel. Een dergelijk regionaal samenwerkingsverband is zeer uniek in Nederland. Zowel de aangesloten werkgevers als werknemers profiteren hiervan.

Op deze website worden de verschillende elementen van de OWASE-structuur toegelicht. Klik hier als u meer wilt weten over de ontstaansgeschiedenis van OWASE.

MEDEDELING | Om mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn alle PV Owase activiteiten die tot en met 1 mei 2020 gepland staan uit voorzorg afgelast!