Personeelsvereniging OWASE

Met het ontstaan van de werkgeversvereniging OWASE, waarbij het uitgangspunt was om het personeel van de aangesloten bedrijven dezelfde arbeidsvoorwaarden te laten houden, werd ook de personeelsvereniging veranderd. Medewerkers van de OWASE-bedrijven kunnen lid worden van deze vereniging.

De vereniging organiseert jaarlijks verschillende activiteiten. Daarnaast kan in veel winkels op vertoon van de lidmaatschapspas korting worden gekregen op aankomen.

De contributie bedraagt momenteel € 3,90 per maand, waarvan € 2,50 als medewerkerbijdrage in mindering wordt gebracht op het netto salaris van de medewerker. Het restant wordt bijgedragen door de werkgever. Aanmelden kan door het ingevulde aanmeldingsformulier in te leveren bij de HR-afdeling. Afmelden kan uitsluitend via de voorzitter van de personeelsvereniging.

Bestuur

Het bestuur bestaat per december 2016 uit de volgende personen:

J.H. Lenters Voorzitter (06 44956584)
G.J. Lennips Penningmeester
A. Nijman Secretaris

PV – aanmeldingsformulier
PV – kortingen en agenda 2019
PV – kortingen en agenda 2020